Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση κλινών ξενοδοχείων

« Έρευνα αγοράς για τη μίσθωση κλινών ξενοδοχείων ή ξενώνων για τη φιλοξενία
               εκπαιδευτικών ομάδων και συνοδών εκπαιδευτικών, καθώς και λοιπών
                συμμετεχόντων του ΚΠΕ Μαρώνειας»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας, που εδρεύει στην τοπική κοινότητα του  Ιμέρου Ροδόπης του Δήμου Μαρωνείας -Σαπών, στο πλαίσιο της  Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Άξονας Προτεραιότητας 6, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για τη μίσθωση κλινών ξενοδοχείων ή ξενώνων για τη φιλοξενία επιμορφούμενων, επιμορφωτών και λοιπών συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις άλλες δράσεις του Κέντρου για την περίοδο 1-03-2017 έως 31-8-2017.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-8-2017. Τα ξενοδοχεία ή οι ξενώνες που θα δώσουν προσφορά δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο των 23 χιλιομέτρων από την έδρα του φορέα. Επίσης θα πρέπει να είναι δυναμικότητας 20 τουλάχιστον δωματίων.  Τα δωμάτια θα είναι δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις τετράκλινα, κατόπιν θετικής έγκρισης των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Μαρώνειας και μονόκλινα ή δίκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και λοιπούς προσκεκλημένους.

Η ενημέρωση για τις ημερομηνίες φιλοξενίας  των μαθητικών ομάδων, θα γίνει εκ των προτέρων, στον ανάδοχο προμηθευτή , όπως αυτός θα προκύψει από την έρευνα αγοράς. Ο ανάδοχος προμηθευτής οφείλει συνεπώς και κατά προτεραιότητα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες φιλοξενίας του ΚΠΕ Μαρώνειας. Για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών ή άλλων επιμορφούμενων κατά την υλοποίηση επιμορφωτικών ή άλλων δράσεων, η ενημέρωση θα γίνεται τουλάχιστον (15) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δράσης.

Στην τιμή προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πρωινό Αγγλικού τύπου.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην έρευνα αγοράς:

  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, αυτή θα λυθεί με υπαιτιότητα του μειοδότη.
  • Σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας και υγιεινής από τους προμηθευτές διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή τηρώντας είτε τη σειρά κατάταξης οικονομικότερης προσφοράς, είτε διενεργώντας νέα έρευνα αγοράς.
  • Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του αναδόχου προμηθευτή προκύψει αδυναμία φιλοξενίας, το ΚΠΕ Μαρώνειας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή, τηρώντας είτε τη σειρά κατάταξης οικονομικότερης προσφοράς, είτε διενεργώντας νέα έρευνα αγοράς.
  • Οι ανάδοχοι οφείλουν να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, προκειμένου να μην υπάρξει κώλυμα αποπληρωμής των υπηρεσιών τους και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να κατατεθούν στο ΚΠΕ Μαρώνειας είναι τα εξής:

  1. Οικονομική προσφορά διαμονής με πρωινό, ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ    σε ειδικό έντυπο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ, ή να το παραλάβετε  από την Επιτροπή έρευνας του ΚΠΕ Μαρώνειας,το οποίο θα πρέπει να φέρει  υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή. Δεν επιτρέπονται διορθώσεις ή μουτζούρες στο έντυπο της προσφοράς. Η προσφορά, παραδίδεται στην τριμελή επιτροπή παραλαβής του ΚΠΕ Μαρώνειας σε κλεισμένο και σφραγισμένο φάκελο.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΚΠΕ Μαρώνειας μέχρι την Δευτέρα  13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.30πμ.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά, στην έδρα του ΚΠΕ, από την τριμελή επιτροπή παραλαβής, που έχει οριστεί από την υπεύθυνη λειτουργίας του ΚΠΕ. Όποιος από τους ενδιαφερόμενους επιθυμεί, μπορεί να παραβρεθεί στη σχετική διαδικασία.

 

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *