Σκεπτικό Ίδρυσης – Σκοπός – Στόχοι – Αντικείμενο

Α. Σκεπτικό και Σκοπιμότητα Ίδρυσης του Δικτύου

 • Το Ε6 ξεκινώντας από τη Φιλανδία διασχίζει εγκάρσια την Ευρώπη καταλήγοντας στη Σαμοθράκη διερχόμενο από την περιοχή της Μαρώνειας, αντίστοιχα το Ε4 αρχίζει στο Γιβραλτάρ και καταλήγει στην Κύπρο διασχίζοντας την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Στη διαδρομή τους, συναντούν όλους τους τύπους οικοσυστημάτων από τις πολικές περιοχές μέχρι τη μεσόγειο και πλήθος λαών με ποικίλες παραδόσεις, δίνοντας έτσι  την δυνατότητα  πολλαπλών ανακαλύψεων. Στο ελληνικό τμήμα τους διασχίζουν ορεινές και πεδινές περιοχές διερχόμενα ποικίλα οικοσυστήματα, προστατευμένες περιοχές (Εθνικοί Δρυμοί, NATURA 2000, RAMSAR κ.ά.), περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, δίνοντας τη δυνατότητα για ποικίλες διερευνήσεις ως προς το φυσικό περιβάλλον, το δομημένο ανθρωπογενές περιβάλλον, την ιστορία, την πολιτισμική μας κληρονομιά, τις επιπτώσεις από ανθρώπινες παρεμβάσεις, αλλά  και τις καλές πρακτικής αξιοποίησής των στον άξονα της ορθολογικής διαχείρισής τους και την αειφορία.
 • Σκοπός του δικτύου είναι να πετύχει, μέσω της δραστηριοποίησης ατόμων  και ομάδων, την συνολική αποτύπωση και ανάδειξη του δικτύου των ευρωπαϊκών μονοπατιών, αρχικά στον ελλαδικό χώρο, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και πολύπλευρης πληροφόρησης για κάθε κοινωνική ομάδα που θα θελήσει να τα επισκεφτεί. Σε πρώτη φάση, το δίκτυο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μαζί με τους μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τμήματα του μονοπατιού, να μελετήσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, να διερευνήσουν επιπτώσεις από ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες, να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου, τις κατά τόπους παραδόσεις, να ανταλλάξουν   απόψεις, εμπειρίες και πληροφορίες, να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές με κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Β. Επιμέρους στόχοι του δικτύου είναι:

 • η μελέτη και καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος με τα ποικίλα οικοσυστήματα που βρίσκονται στους άξονες των ευρωπαϊκών μονοπατιών Ε6 και Ε4,
 • η μελέτη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (οικισμοί, πόλεις), των τοπικών παραδόσεων, της ιστορίας και των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής που επισκέπτονται
 • η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των σχολικών μονάδων
 • η αύξηση ευκαιριών για συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα και η σύνδεση τους με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία
 • η δημιουργία επιμέρους περιπατητικών διαδρομών για την ανακάλυψη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και δημιουργημάτων του ανθρώπου (εθνικοί δρυμοί, μνημεία της φύσης, αρχαιολογικοί χώροι, περιαστικά δάση, παραδοσιακοί οικισμοί, γεφύρια, μονοπάτια, μοναστήρια, ξωκλήσια κ.ά)
 • η συμβολή στην καλλιέργεια αξιών, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμμετοχικών συμπεριφορών και τη διαμόρφωση μελλοντικής υπεύθυνης στάσης ενεργού πολίτη για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας.

Γ. Διάρκεια  Λειτουργίας Δικτύου

 • Το δίκτυο θα λειτουργήσει για 3 σχολικά έτη (2012-13, 2013-14, 2014-15). Κάθε σχολική μονάδα συμμετέχει για δύο τουλάχιστον από αυτά.

Δ. Δυνητικοί Συνεργαζόμενοι Φορείς

 • Κάθε φορέας που μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια είναι εν δυνάμει συνεργάτης του δικτύου [Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες), Δημόσιες Υπηρεσίες, Εφορείες Προϊστορικών, Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων, Ορειβατικοί Σύλλογοι, Οικολογικές Ομάδες, ΜΚΟ, Επιχειρήσεις, Δομές του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και Ιδρύματα (Κ.Π.Ε., Πανεπιστήμια, Δ/νεις Εκπ/σης) κ.λπ.]

Ε. Θεματικές ενότητες και ενδεικτική θεματολογία:

 • Φυσικό περιβάλλον (δασικά οικοσυστήματα, υδροβιότοποι – λίμνες, ποτάμια,βιοποικιλότητα / εξαφάνιση των ειδών, μνημεία της φύσης, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.ά.)
 • Ανθρωπογενές περιβάλλον  (παραδοσιακοί οικισμοί, πέτρινα γεφύρια και μονοπάτια,αστικό περιβάλλον κ.ά.)
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Αειφορία (διαχείριση περιβάλλοντος, οικοτουρισμός, ήπιες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, περιβαλλοντικά μονοπάτια)
 • Ιστορικές και πολιτισμικές διαδρομές (παραδοσιακά και σύγχρονα δρώμενα, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.)
 • Περιβάλλον και διατροφή (τοπικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπιες ποικιλίες και προϊόντα κ.ά.)
 • Διαδρομές ελεύθερης ή οργανωμένης άθλησης και φυσικής δραστηριοποίησης στο φυσικό περιβάλλον (άλση, χώροι και εταιρείες αναψυχής και υπαίθριων δραστηριοτήτων κ.ά.)