Έρευνα αγοράς για προμήθεια υλικών αρδευτικού συστήματος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας, που εδρεύει στην τοπική κοινότητα του  Iμέρου Ροδόπης του Δήμου Μαρωνείας -Σαπών, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί ενδιαφερόμενους προμηθευτές, και συγκεκριμένα γεωπόνοι, που ειδικεύονται στην εμπορία γεωργικών υλικών, φυτών και σπόρων, να καταθέσουν τις προσφορές τους για την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών αρδευτικού συστήματος, στο χώρο του ΚΠΕ Μαρώνειας.

Η οικονομική προσφορά  θα πρέπει να παραδοθεί χωρίς διορθώσεις ή μουτζούρες στο φύλλο της προσφοράς, το οποίο θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή, σε κλεισμένο και σφραγισμένο φάκελο.

Ο τελικός ανάδοχος του έργου, θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος, προκειμένου να μην υπάρξει κώλυμα αποπληρωμής του.

Καταληκτική ημερομηνία των προσφορών είναι  η  Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και  ώρα 11:30 πμ. στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Μαρώνειας. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια ημέρα και ώρα, παρουσία της επιτροπής παραλαβής του ΚΠΕ Μαρώνειας. Κατά την αποσφράγιση και εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές. Σε περίπτωση που η επιτροπή έρευνας αγοράς του ΚΠΕ Μαρώνειας κρίνει ασύμφορες τις οικονομικές προσφορές, έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα έρευνα  και να την επαναλάβει.

 

Για να κατεβάσετε την φόρμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *