ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατά τη τελευταία δεκαετία η χρήση των τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου για τη μάθηση, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Η εφαρμογή της διαδικτυακής επιμόρφωσης από απόσταση παρουσιάζει βασικά πλεονεκτήματα. Τέτοια πλεονεκτήματα είναι η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των εκπαιδευομένων, καθώς δεν απαιτείται μετακίνηση και διαμονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο εκπαίδευσης και εξατομικευμένη δια βίου μάθηση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου.

Η υπεραπλουστευμένη σήμερα χρήση των οπτικοακουστικών εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και το διαθέσιμο οπτικό υλικό στο διαδίκτυο (διαδικτυακό ψηφιακό βίντεο) δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτή να «αιχμαλωτίσει» ή ακόμη και να σκηνοθετήσει στιγμιότυπα και να τα αναπαράγει για εκπαιδευτική χρήση. Το ψηφιακό βίντεο θεωρείται κατάλληλο ως πλαίσιο μάθησης γιατί μεταφέρει πληροφορίες ή γνώσεις με ελκυστικό τρόπο, επιτρέποντας έτσι την απεικόνιση περίπλοκων καταστάσεων. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο και να το θυμούνται.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές και στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μαρώνειας σε συνεργασία με τον υποτομέα Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης σχεδίασε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από απόσταση με θέμα:

«Πιλοτική εφαρμογή εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων»

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος το πρόγραμμα θα αποτελέσει βασικό εργαλείο επιμόρφωσης και συντονισμού δράσεων στο πλαίσιο των δικτύων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζονται από το Κ.Π.Ε. Μαρώνειας.

Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, που συμμετέχουν σε δράσεις μας.

Η προθεσμία υποβολής της φόρμας συμμετοχής ήταν μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Διαδικασία Επιλογής – Διάρκεια Και Τρόπος Εφαρμογής

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Η υπηρεσία, κατά το τρέχον σχολικό έτος, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.
  • Η καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου (1ο Επίπεδο ΤΠΕ).
  • Η υποβολή της φόρμας συμμετοχής μέσα στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαδικασία επιλογής

Μετά τη συγκέντρωση των Αιτήσεων (φόρμες συμμετοχής) θα ανακοινωθεί η συνολική Κατάσταση Συμμετεχόντων με σειρά προτεραιότητας.

Θα τηρηθεί λίστα αναμονής για τους επόμενους κύκλους επιμόρφωσης.

Διάρκεια του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 8 εβδομάδες. Η έναρξή του ορίστηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 και η λήξη του την Κυριακή 28 Απριλίου 2013.

  • Η 1η εβδομάδα 4-10 Μαρτίου είναι η εβδομάδα γνωριμίας κι εξοικείωσης με τα εργαλεία του προγράμματος.
  • Η 2η έως και η 6η εβδομάδα είναι οι θεματικές εβδομάδες επιμόρφωσης.
  • Η 7η και η 8η είναι οι εβδομάδες εργαστηρίων.

Τρόπος Εφαρμογής

Οι συμμετέχοντες:

  • Παρακολουθούν το πρόγραμμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για 8 εβδομάδες.
  • Στη διάρκεια κάθε θεματικής εβδομάδας τους δίνεται υλικό το οποίο θα πρέπει να μελετούν (βίντεο, κείμενο κλπ) και στο τέλος της εβδομάδας-συμπληρώνουν και αποστέλλουν το ημερολόγιο καταγραφής της επιμόρφωσης συμπληρώνουν και αποστέλλουν φόρμα αναφοράς με τις δράσεις που τους ζητήθηκαν να υλοποιήσουν.
  • Τις 2 τελευταίες εβδομάδες (7η & 8η ) οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν το δικό τους υλικό εφαρμόζοντας αυτά, για τα οποία επιμορφώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες.
  • Με την ολοκλήρωση και των οκτώ θεματικών ενοτήτων, συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια που θα τους αποσταλούν και τα οποία επιστρέφονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, μετά την αποστολή του ερωτηματολογίου και την ολοκλήρωση του προγράμματος, κάθε συμμετέχων θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος από το Κ.Π.Ε. Μαρώνειας και το Τ.Ε.Φ.Α.Α του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *