ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Μαρώνειας με τίτλο «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4» στη Σαμοθράκη. 2-4 Μαίου 2014

e6_e4_bannerΤο ΚΠΕ Μαρώνειας προτίθεται να υλοποιήσει τριήμερο σεμινάριο του εθνικού θεματικού δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά ορειβατικά μονοπάτια Ε6 και Ε4» στη Σαμοθράκη με θέμα: « Το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε6, μια διαδρομή που φτάνει στo φεγγάρι», από την Παρασκευή 2 Μαΐου έως την Κυριακή 4 Μαΐου 2014. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Πράξη: «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία».
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής, τουριστικής και περιβαλλοντικής διάστασης του Ευρωπαϊκού ορειβατικού μονοπατιού Ε6 στη Σαμοθράκη, που αποτελεί τον τελευταίο σταθμό του μονοπατιού έπειτα από 5200χλμ διαδρομής, με αφετηρία τη Φιλανδία και τέλος το όρος Σάος (Φεγγάρι) της Σαμοθράκης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου θα γίνουν εισηγήσεις, επισκέψεις σε πεδία και θα διεξαχθούν εργαστήρια, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών αναφορικά με τα ορειβατικά μονοπάτια και τις θεματικές ενότητες του δικτύου.
Το σεμινάριο απευθύνεται :
1) σε εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας κατά προτεραιότητα που είναι μέλη του δικτύου και σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είναι μέλη του δικτύου.

2)σε εκπαιδευτικούς μέλη Π.Ο. ΚΠΕ (με προτεραιότητα σε συνεργαζόμενα με το δίκτυο
ΚΠΕ).
3)σε Υπευθύνους Π.Ε ή Σχολικών Δραστηριοτήτων ( με προτεραιότητα σε όσους έχουν σχολικές μονάδες ενταγμένες στο δίκτυο).
Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι 50 (πενήντα).
Κατά την επιλογή των υποψηφίων, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει και μας έχουν αποστείλει το εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου τους στα πλαίσια του δικτύου. Έπονται οι εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο από το πρώτο έτος λειτουργίας του και τέλος οι εκπαιδευτικοί που έκαναν αίτηση ένταξης κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014.
Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να δηλώσει έως δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος ορίζεται ως τακτικός, ενώ ο δεύτερος ορίζεται ως αναπληρωματικός του εκπαιδευτικού της ιδίας σχολικής μονάδας, σε περίπτωση που ο πρώτος δηλώσει αδυναμία συμμετοχής.
Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορεί να συμμετέχει ένας (1) εκπαιδευτικός και μόνο σε περίπτωση εισήγησης δικαιολογείται και 2ο μέλος.
Το ΚΠΕ Μαρώνειας θα καλύψει τη διαμονή (με πρωινό) και διατροφή (δύο γεύματα) των εκπαιδευτικών και των εισηγητών οι οποίοι δεν είναι μέλη ΚΠΕ.Η μετακίνησή των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών προς και από τη Σαμοθράκη, βαρύνει τους ιδίους. Η μετακίνηση των εισηγητών οι οποίοι δεν είναι μέλη ΚΠΕ, βαρύνει το Τεχνικό Δελτίο του ΚΠΕ Μαρώνειας. Η μετακίνηση όλων των συμμετεχόντων στο σεμινάριο (επιμορφούμενων, μελών ΚΠΕ, εισηγητών μελών ΚΠΕ, εισηγητών που δεν είναι μέλη ΚΠΕ και της Π.Ο. του ΚΠΕ Μαρώνειας) προς και από τα πεδία τα πεδία θα πραγματοποιείται με λεωφορείο του Δήμου με μια ελάχιστη για τους συμμετέχοντες χρέωση.
Τέλος, η μετακίνηση προς και από τη Σαμοθράκη με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ΙΧ) και η διαμονή των εκπαιδευτικών μελών Παιδαγωγικών ομάδων των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, όπως και των εισηγητών που είναι μέλη ΚΠΕ, θα καλυφθεί από τα Τεχνικά Δελτία ή τις Διαχειριστικές Επιτροπές των ΚΠΕ που ανήκουν. Το ΚΠΕ Μαρώνειας θα καλύψει τη δαπάνη διατροφής των μελών ΚΠΕ και των εισηγητών μελών ΚΠΕ από το Τεχνικό του Δελτίο.
Η φόρμα συμμετοχής θα αποσταλεί στο ΚΠΕ Μαρώνειας για τους μεν εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΚΠΕ, θα την αποστείλουν απευθείας στο ΚΠΕ Μαρώνειας.
Η αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως την Τρίτη 8 Απριλίου.
Ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Παρασκευή 2-5-2014
15:30 Αναχώρηση από Αλεξανδρούπολη
17:30 Άφιξη στην Καμαριώτισα
18:00-18:30 Μετάβαση στο πνευματικό κέντρο Χώρας
18:30-18:45 Χαιρετισμός του Δημάρχου Σαμοθράκης Κου Χανού Γεωργίου
18:45-19:05 Φιλοσοφία και προοπτικές του Δικτύου
Εισηγητής: Σερμπέζης Γιώργος – Πρόεδρος Δικτύου-Διευθυντής 11ο Δ.Σ. Κομοτηνής
19:05-19:30 Διαθεματική προσέγγιση των θεματικών ενοτήτων του Δικτύου
Εισηγήτρια: Δούπα Μαρία Ευθυμία-Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Μαρώνειας
19:30-19:50 Συνάντηση με την ιστορία οδοιπορώντας σε περιβαλλοντικό μονοπάτι
Εισηγητές: Γεώργιος Παναγόπουλος – Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας
Αναστάσιος Ζόμπολας – Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας
19:50-20:10 Εναλλακτικός τρόπος να ανακαλύψουμε την φύση
Εισηγητές: Αθανασόπουλος Ανδρέας-Υπεύθυνος ΚΠΕ Λαυρίου
Μπία Δήμητρα-Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου
20:10-20:30 Το Ε4 στον τόπο μας-Χανιά. Σχεδιασμός και δράση Δικτύου
Εισηγήτρια: Μαρματάκη Αρετή Υπεύθυνη Σχολ.Δραστ. ΔΙΔΕ Χανίων- Δεσποτίδου Ελένη -Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Βάμου
20:40-21:00 Μετάβαση στην Καμαριώτισα
21:00 Δείπνο

Σάββατο 3-5-2014
7:00 Μετάβαση στα «Θέρμα»
7:30 Ανάβαση στην κορυφή του «Σάος» πεζοπορώντας στο Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6
Υπεύθυνος ανάβασης: Εξακοίδης Αρχοντής- Οδηγός βουνού
Εργαστήριο-έρευνα πεδίου 1: Οργάνωση και προετοιμασία για ασφαλή ορεινή πεζοπορία
Υπεύθυνος εργαστηρίου: Καρυδιάς Μιχάλης- Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Αν.Ολύμπου
Εργαστήριο-έρευνα πεδίου 2: Μελέτη θεραπευτικών βοτάνων
Υπεύθυνη εργαστηρίου: Μαρκίδου Φωτεινή -Εκπαιδευτικός Α’θμιας Εκπ/σης Έβρου

15:30 Άφιξη στα Θέρμα
15:30-16:00 Μετάβαση στο ξενοδοχείο
16:00-17:30 Μεσημεριανή ανάπαυλα
17:30-18:00 Μετάβαση στο πνευματικό κέντρο Χώρας
18:00-19:00 Πρώτες βοήθειες στο βουνό
Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Κυνδελέρου Δάφνη Παγκοζίδης Γιώργος Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Μαρώνειας
19:00-20:00 Η σημασία των μονοπατιών στην τουριστική ανάπτυξη.
Εισηγητής: Γεροφωκά Αναστασία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αν.Ολύμπου- Καρυδιάς Μιχάλης- Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Αν.Ολύμπου
20:00-20:30 Μετάβαση στην Καμαριώτισσα
20:30 Δείπνο

Κυριακή 4-5-2014
8:00-8:30 Μετάβαση στο φαράγγι του «Φονιά»
8:30-12:00 Πεζοπορία στο φαράγγι και ανάβαση στο σύμπλεγμα των καταρρακτών του «Φονιά»
Εργαστήριο: Εξερευνητής Βιολόγος
Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Αθανασόπουλος Ανδρέας-Υπεύθυνος ΚΠΕ Λαυρίου
Μπία Δήμητρα-Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου
12:00 Αναχώρηση
12:30-14:00 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης
Εργαστήριο : Περιβαλλοντικό μονοπάτι και ιστορία – προτεινόμενες δραστηριότητες: «Ιστορικές πτυχές μέσα από πτυχές ενδυμάτων»
Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Γεώργιος Παναγόπουλος – Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας
Αναστάσιος Ζόμπολας – Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας
14:00 Αναχώρηση
14:30 Άφιξη στην Καμαριώτισα
14:30-15:30 Αξιολόγηση σεμιναρίου
15:30-17:30 Γεύμα
18:00 Αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη

Επισήμανση
1. Για λόγους ασφαλείας είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να διαθέτουν εξοπλισμό βουνού (ορειβατικά παπούτσια, αδιάβροχο μπουφάν, αθλητικό παντελόνι/σορτσάκι, παγούρι, αντηλιακή κρέμα, καπέλο, πρόχειρη ελαφριά τροφή). Θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες στο site του ΚΠΕ Μαρώνειας.
2. Επίσης είναι σημαντική η καλή φυσική κατάσταση προκειμένου οι επιμορφούμενοι να συμμετέχουν με άνεση σε όλες τις δράσεις του σεμιναρίου.
3. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που τελικά θα συμμετέχουν στο σεμινάριο να διαθέτουν κάρτα ελευθέρας εισόδου σε μουσεία.
Με εκτίμηση

Η Αναπ.Υπεύθυνη του ΚΠΕ Μαρώνειας

Μαρία Ευθυμία Δούπα

Φόρμα συμμετοχής εκπαιδευτικού στο σεμινάριο του δικτύου: “Τα Ευρωπαϊκά ορειβατικά μονοπάτια Ε6& Ε4”

[contact-form-7 id=”361″ title=”Φόρμα συμμετοχής εκπαιδευτικού στο σεμινάριο του δικτύου: «Τα Ευρωπαϊκά ορειβατικά μονοπάτια Ε6 και Ε4» Σαμοθράκη 2-4 Μαΐου 2014″]

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *