Έρευνα αγοράς σίτισης (γεύμα)

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας, που εδρεύει στην τοπική κοινότητα του Iμέρου Ροδόπης του Δήμου Μαρωνείας -Σαπών, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την παροχή σίτισης (γεύμα).
Η προσφορά κατατίθεται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο και σε συγκεκριμένη φόρμα και θα έχει ισχύ μέχρι 31 Αυγούστου 2018.
Ο προμηθευτής που θα υποβάλλει την οικονομικότερη προσφορά για τις περιπτώσεις 1. (προσφορά κρέατος) και 2 (προσφορά θαλασσινά), θα πρέπει να έχει την δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 70 καθήμενων.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 πμ. στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Μαρώνειας. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια ημέρα και ώρα, παρουσία της επιτροπής παραλαβής του ΚΠΕ Μαρώνειας. Κατά την αποσφράγιση και εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές.

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *