ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΠΕ

Συντονιστική Επιτροπή Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Από τη σχολική χρονιά 2010-11 τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οργανώνονται ανά περιφέρεια.

Τον συντονισμό δραστηριοτήτων των ΚΠΕ αναλαμβάνει η Συμβουλευτική Επιτροπή ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ), που αποτελείται:

A. Από τον/ην Υπεύθυνο/η του Συντονιστικού ΚΠΕ της περιφέρειας ο/η οποίος/α προεδρεύει και έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα μέλη της, συγκαλεί την επιτροπή και αναφέρεται στον Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης.

B. Από τους/ις Υπεύθυνους/ες των άλλων ΚΠΕ της οικείας περιφέρειας.

Γ. Από τους/ις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων των δύο μεγαλύτερων σε σχολικές μονάδες Διευθύνσεων εκπαίδευσης (Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης) της οικείας περιφέρειας.

Δ. Έναν/μία εκπαιδευτικό που ορίζει ο οικείος περιφερειακός Δ/ντής εκπαίδευσης, που έχει το ρόλο του/της Γραμματέα της ΣΕΚΠΕ

Σκοπός της έναι ο συντονισμός των δράσεων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, γι´ αυτό συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στην ατην αρχή κάθε διδακτικού έτους και οι αποφάσεις της καταγράφονται σε Πρακτικά που τηρούνται σε αρχείο με ευθύνη του Συντονιστικού ΚΠΕ της περιφέρειας.

Ως Συντονιστικό ΚΠΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει οριστεί το ΚΠΕ Σουφλίου.

Νομοί Εμβέλειας ΚΠΕ Μαρώνειας

Καθορίστηκαν με το υπ´ αριθμόν 154927/Γ7 από 7/12/2010 έγγραφο της ΣΕΠΕΔ ως εξής:
Α. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
οι Νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Χαλκιδικής,Κιλκίς, Πιερίας και οι Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης Ανατ. & Δυτ. Θεσσαλονίκης

Β. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
οι Νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Χαλκιδικής,Κιλκίς, Πιερίας και οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. & Δυτ. Θεσσαλονίκης