Εκπαιδευτικό υλικό

 

                                                 «Το παιχνίδι ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης , άθλησης και δράσης»

Μολονότι τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με τη διδακτική των σχολικών μαθημάτων έχουν πληθύνει σημαντικά, ο προβληματισμός των εκπαιδευτικών για την οργάνωση μιας ευχάριστης και αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι πάντα επίκαιρος. Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να συμβάλει στην επιστημονική αυτή συζήτηση «με φόντο την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», γιατί η ιστορία της ενσωμάτωσής της στο επίσημο σχολείο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάδειξης ζητημάτων που αφορούν τόσο την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές όσο και τον τρόπο αντίληψης και υλοποίησης των διδακτικών αντικειμένων από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από μια εμπεριστατωμένη και υποψιασμένη οπτική, εντοπίζονται, σε αδρές γραμμές, οι συντεταγμένες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό, κυρίως, σχολείο και, με βάση αυτές, προτείνεται μια σύγχρονη και επιστημονικά τεκμηριωμένη διδακτική προσέγγιση που στηρίζεται στις αρχές της παιγνιώδους μάθησης. Ο αναγνώστης – εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει αυτήν τη λογική αξιοποιώντας μια σειρά προτεινόμενων παιχνιδιών, που αποτελούν το υλικό του εθνικού θεματικού δικτύου που συντόνισε το Κ.Π.Ε. Μαρώνειας με τίτλο: «Το παιχνίδι ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης , άθλησης και δράσης».

Η Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Μαρώνειας
Δούπα Μαρία Ευθυμία
Κυνδελέρου Δάφνη
Σαζακλίδης Νικόλαος