Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Διαδικασία – Δυνατότητες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η ένταξή σας στο δίκτυο “Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 + Ε4” προϋποθέτει:

 1. Τη συγκρότηση περιβαλλοντικής ομάδας 15-35 μαθητών, η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις δραστηριότητες του δικτύου
 2. Την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο δίκτυο. (υποβάλλεται απευθείας στο ΚΠΕ Μαρώνειας με παράλληλη ενημέρωση του υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης)
 3. Την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστικού ΚΠΕ του δικτύου και της Σχολικής Μονάδας

Διαδικασία συμμετοχής

Αφού συγκροτηθεί η ομάδα και αποφασιστεί η συμμετοχή στο δίκτυο (πρακτικό συλλόγου διδασκόντων), ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

 • βήμα 1ο: υποβάλλεται η Αίτηση Συμμετοχής στο ΚΠΕ Μαρώνειας με παράλληλη ενημέρωση του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης
 • βήμα 2ο: σας αποστέλλεται σε δύο αντίγραφα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΠΣ) (ετοιμάζεται από το ΚΠΕ Μαρώνειας βάσει της αίτησής σας), τα οποία αφού υπογραφούν από τον συντονιστή εκπαιδευτικό, υπογράφονται και σφραγίζονται και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και συνυπογράφονται από τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ). Στη συνέχεια αποστέλλονται και τα δύο αντίγραφα στο ΚΠΕ Μαρώνειας, με ευθύνη της σχολικής μονάδας.
 • βήμα 3ο: αφού επικυρωθούν τα δύο αντίγραφα του ΠΣ και από τον Πρόεδρο του Δικτύου (ΚΠΕ Μαρώνειας) σας αποστέλλεται το ένα αντίγραφο το οποίο πιστοποιεί τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας στο δίκτυο και τηρείται στο σχετικό αρχείο της σχολικής μονάδας
 • βήμα 4ο: το ΚΠΕ Μαρώνειας ενημερώνει τον Υπεύθυνο ΣΔ της οικείας διεύθυνσης με σχετικό συγκεντρωτικό Πίνακα με όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, που συμμετέχουν στο δίκτυο

Συμβατικές υποχρεώσεις και δυνατότητες

Κάθε σχολική μονάδα του δικτύου:

 • συμμετέχει για δύο έτη, τουλάχιστον, από τα εξής διδακτικά έτη: 2012-13, 2013-14, 2014-15 και όχι κατ´ ανάγκην με την ίδια περιβαλλοντική ομάδα. Θα σας αποστέλλεται σχετικός πίνακας για επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν στη συμμετοχή σας στο δίκτυο (εκπαιδευτικοί, αριθμός μαθητών, συνεργατών)
 • τηρεί ημερολόγιο δράσεων με συνοπτική καταγραφή των σχετικών με το δίκτυο δραστηριοτήτων, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται με τη λήξη της διδακτικής χρονιάς στο ΚΠΕ Μαρώνειας, όπου τηρείται το σχετικό συγκεντρωτικό αρχείο δράσεων
 • αποστέλλει αντίγραφα όλων των εργασιών και υλικού που παράχθηκε στο πλαίσιο του δικτύου, το οποίο συγκεντρώνεται σε σχετικό αρχείο του ΚΠΕ Μαρώνειας
 • δύναται να υλοποιήσει κατά προτεραιότητα μονοήμερο ή τριήμερο πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6 στο ΚΠΕ Μαρώνειας (κατόπιν έγκαιρου προγραμματισμού)
 • δικαιούται Βεβαίωση Συμμετοχής στο δίκτυο κατόπιν διετούς παραμονής κι ενεργής συμμετοχής του

Κάθε εκπαιδευτικός, που συμμετέχει στο δίκτυο:

 • λαμβάνει Βεβαίωση Συμμετοχής στις δράσεις του, κατ´ έτος, κι εφόσον τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις της σχολικής του μονάδας
 • δύναται να συμμετάσχει κατά προτεραιότητα στα σχετικά με το δίκτυο σεμινάρια,
 • δύναται να συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας που θα συσταθούν για παραγωγή, οργάνωση και προβολή του παραφόμενου υλικού

Προτάσεις

 • Προτείνεται η υποβολή προγράμματος στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  με θέμα σχετικό με το Δίκτυο